CEdit::PosFromChar

CPoint PosFromChar (UINT nChar ) stała;

Wartość zwracany

Współrzędne lewego górnego rogu znak określony przez nChar.

Parametry

nChar

Indeksu określonego znaku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uzyskania pozycji (lewego górnego rogu) danego znaku w ciągu tego obiektu CEdit . Znak jest określony przez nadanie jej wartość indeksu. W przypadku większych niż indeks ostatni znak w tym obiekcie CEdit nChar , wartość zwracany określa współrzędne położenia znaku właśnie minęła ostatni znak w tym obiekcie CEdit.

Uwaganbsp;  Ta funkcja Państwa jest dostępny począwszy od Windows 95 i Windows &NT 4.0.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_POSFROMCHAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::CharFromPos

Index