CEdit::Paste

nieważne Paste( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu wstawienia dane ze Schowka do CEdit w punkcie wstawiania. Dane dodaje się tylko wtedy, gdy Schowek zawiera dane w formacie CF_TEXT.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_PASTE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::Clear, CEdit::Copy, CEdit::Cut

Index