CEdit::LineFromChar

int LineFromChar ( int nIndex = -1 ) Stała;

Wartość zwracany

Numer wiersza od zera wiersz zawierający wskaźnik znak określony przez nIndex. Jeśli nIndex jest –1, zwracana jest liczba wiersz, który zawiera pierwszego znaku zaznaczenia. W przypadku braku zaznaczenia, zwracany jest numer bieżącego wiersza.

Parametry

nIndex

Zawiera wartość indeksu żądany znak w tekście formantu edycyjnego lub zawiera –1. Jeśli nIndex jest –1, określa bieżący wiersz, oznacza to, że wiersz zawierający daszek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numer wiersza, który zawiera indeks określony znak. Indeks znaku jest liczbę znaków od początku formant edycyjny.

Ta funkcja Państwa tylko jest używany przez formanty edycji wielu linii.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_LINEFROMCHAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::LineIndex

Index