CEdit::LimitText

nieważneLimitText (nChars=int0);

Parametry

nChars

Określa długość (w bajtach) tekstu, który użytkownik może wprowadzić. Jeśli ten parametr ma wartość 0, długość tekstu jest ustawiona na UINT_MAX bajtów. Jest to zachowanie domyślne.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ograniczyć długość tekstu, który użytkownik może wprowadzić do formant edycyjny.

Zmiana limitu tekst ogranicza tylko tekst, który użytkownik może wprowadzić. Już posiada żadnego wpływu na dowolny tekst w formancie edycyjnym, ani nie wpływa na długość tekstu kopiowane do formantu edycyjnego przez funkcję SetWindowText Państwa CWnd. Jeśli aplikacja używa funkcję SetWindowText , aby umieścić tekst w formancie edycyjnym, niż określona w wywołaniu LimitText, użytkownik może usunąć dowolny tekst w formancie edycyjnym. Jednakże limit tekst uniemożliwi użytkownikowi zastępując istniejący tekst nowym tekstem, chyba, że usunięcie bieżącego zaznaczenia powoduje, że tekst spadnie poniżej granicy tekstu.

Uwaganbsp;  W Win32 (Windows &NT i Windows 95), SetLimitText zastępuje tę funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_LIMITTEXT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::SetWindowText, CEdit::GetLimitText, CEdit::SetLimitText

Index