CEdit::GetSel

DWORD GetSel ( ) Stała;

nieważne GetSel ( intamp; nStartChar, int & nEndChar ) const;

Wartość zwracany

Wersja, która zwraca wartość DWORD zwraca wartość, która zawiera pozycję początkową w programie word bity i położenie pierwszego znaku, nonselected po zakończeniu zaznaczenie w programie word wysokich numerach.

Parametry

nStartChar

Odniesienie do liczby całkowitej, który będzie odbierał położenie pierwszego znaku w bieżącym zaznaczeniu.

nEndChar

Odniesienie do liczby całkowitej, który będzie odbierał położenie pierwszego znaku nonselected, w przeszłości do końca bieżącego zaznaczenia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać początkowy i końcowy znak pozycji bieżące zaznaczenie (jeśli są) w formancie edycji, używając wartość zwracany lub parametry.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETSEL w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::SetSel

Index