CEdit::GetRect

nieważne GetRect ( LPRECT lpRect ) Stała;

Parametry

lpRect

Punkty struktury RECT , która odbiera formatowania prostokąt.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do formatowania prostokąt formant edycyjny. Formatowanie prostokąt jest ograniczanie prostokąt tekst, który jest niezależny od rozmiaru okna formant edycyjny.

Formatowanie prostokąt formant edycji wielu linii mogą być modyfikowane przez funkcje składowe SetRect i SetRectNP.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETRECT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CEdit::SetRect, CEdit::SetRect&NP

Index