CEdit::GetPasswordChar

TCHAR GetPasswordChar ( ) Stała;

Wartość zwracany

Określa znak ma być wyświetlany zamiast znaków wpisywanych przez użytkownika. Wartość zwracany jest NULL , jeśli istnieje nie znaków hasła.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania znaków hasła wyświetlane w formancie edycji, gdy użytkownik wprowadzi tekst.

Jeśli formant edycji jest utworzonej przy użyciu stylu ES_PASSWORD , znaków hasła domyślnego jest ustawiony do gwiazdki **.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETPASSWORDCHAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::SetPasswordChar

Index