CEdit::GetModify

BOOL GetModify ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zawartość formantu edycyjnego zostały zmodyfikowane; 0, jeśli te pozostawały niezmienione.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy zawartość formant edycyjny został zmodyfikowany.

System Windows zachowuje wewnętrznego Flaga wskazująca, czy zawartość formantu edycyjnego zostały zmienione. Ta flaga jest czyszczony po formancie edycyjnym najpierw jest tworzony i również mogą być odprawiane ostatecznie przez wywołanie funkcji członek SetModify.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETMODIFY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::SetModify

Index