CEdit::GetMargins

(DWORD GetMargins) stała;

Wartość zwracany

Szerokość lewego marginesu bity WORD i szerokość prawego marginesu w wysokich numerach WORD.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać lewy i prawy margines ten formant edycji. Marginesy są mierzone w pikselach.

Uwaganbsp;  Ta funkcja Państwa jest dostępny począwszy od Windows 95 i Windows &NT 4.0.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETMARGINS w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::SetMargins

Index