CEdit::GetLineCount

int GetLineCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Formant edycyjny integer zawierające liczbę wierszy w wielu wierszach. Jeśli tekst nie został wprowadzony w formancie edycyjnym, wartość zwracany jest 1.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczbę wierszy w formancie edycji wielu linii.

GetLineCount jest przetwarzany tylko przez wielu linii edycyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETLINECOUNT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index