CEdit::GetLimitText

(UINT GetLimitText) stała;

Wartość zwracany

Aktualny limit tekstu, w bajtach, dla tego obiektu CEdit.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie limitu tekst dla tego obiektu CEdit . Limit tekst jest maksymalną ilość tekstu, w bajtach, które mogą akceptować formant edycyjny.

Uwaganbsp;  Ta funkcja Państwa jest dostępny począwszy od Windows 95 i Windows &NT 4.0.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETLIMITTEXT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::SetLimitText, CEdit::LimitText

Index