CEdit::GetHandle

HLOCAL GetHandle ( ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt pamięci lokalnej, który identyfikuje buforu gospodarstwa zawartość formantu edycyjnego. Jeśli wystąpi błąd, takich jak wysyłanie wiadomości do formantu Edycja pojedynczej linii, wartość zwracany jest 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania dojście do pamięci przydzielane w formancie edycji wielu linii. Dojście jest dojście do pamięci lokalnej i mogą być używane przez lokalne funkcje pamięci systemu Windows, które uchwyt pamięci lokalnej jako parametr.

GetHandle jest przetwarzany tylko przez wielu linii edycyjnym.

Wywołanie GetHandle kontroli wielu linii edycja w oknie dialogowym, tylko wtedy, gdy okno dialogowe został utworzony z ustawioną flagą stylu DS_LOCALEDIT . Jeśli styl DS_LOCALEDIT nie jest ustawiona, nadal otrzymasz niezerową wartość zwracany, ale nie będzie mógł korzystać z wartością zwróconą.

Uwaganbsp;GetHandle nie działa z systemem Windows 95.  Jeśli zadzwonisz GetHandle w systemie Windows 95, zwróci wartość &NULL. GetHandle będzie działać jak udokumentowane w systemie Windows NT w wersji 3.51 i później.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETHANDLE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::SetHandle

Index