CEdit::GetFirstVisibleLine

int GetFirstVisibleLine ( ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu najwyższej linii widoczne. Jednowierszowo-edycyjnym wartość zwracany jest 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustalenia najwyższego widoczna linia w formancie edycji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETFIRSTVISIBLELINE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::GetLine

Index