CEdit::EmptyUndoBuffer

nieważne EmptyUndoBuffer ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do resetowania (Wyczyść) Flaga Cofnij formant edycyjny. Formant edycji będzie teraz nie można cofnąć ostatnią operację. Ustawiono flagę Cofnij, gdy operacja w formancie edycyjnym można cofnąć.

Flaga Cofnij automatycznie są czyszczone przy każdym SetWindowText lub SetHandle CWnd Członkowskie funkcje są nazywane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_EMPTYUNDOBUFFER w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::CanUndo, CEdit::SetHandle, CEdit::Undo, CWnd::SetWindowText

Index