CEdit::Copy

nieważne Copy( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do coy bieżące zaznaczenie (jeśli występują) w formancie edycji do Schowka w formacie CF_TEXT.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_COPY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::Clear, CEdit::Cut, CEdit::Paste

Index