CEdit::Clear

nieważne Clear( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do usunięcia (Wyczyść) bieżące zaznaczenie (jeśli występują) w formancie edycyjnym.

Usunięcia wykonywane przez wyraźne można cofnięte przez wywołanie funkcji członek Cofnij.

Aby usunąć bieżące zaznaczenie i miejsce usuniętego zawartość do Schowka, wywołania funkcji członek Cut.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_CLEAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::Undo, CEdit::Copy, CEdit::Cut, CEdit::Paste

Index