CEdit::CharFromPos

int CharFromPos (CPoint pt ) stała;

Wartość zwracany

Indeks znaku bity WORDi indeksu linii w wysokich numerach WORD.

Parametry

pt

Współrzędne punktu w obszarze klienckim tego obiektu CEdit.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania od zera linii i wskaźników znaków o charakterze najbliższego punktu określonego w tym formancie CEdit

Uwaganbsp;  Ta funkcja Państwa jest dostępny począwszy od Windows 95 i Windows &NT 4.0.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_CHARFROMPOS w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::PosFromChar

Index