CEdit::CEdit

CEdit( );

Uwagi

Tworzy obiekt CEdit . Formant edycyjny wykorzystania Tworzenie do skonstruowania systemu Windows.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::Create

Index