CEdit::CanUndo

BOOL CanUndo ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ostatnią operację edycji można cofnięte przez wywołanie funkcji Cofnij Państwa; 0, jeśli nie można cofnąć.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli ostatnią operację edycji można cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_CANUNDO w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::Undo, CEdit::EmptyUndoBuffer

Index