CDWordArray

Klasa CDWordArray obsługuje tablice doublewords 32-bitowy.

Funkcje składowe CDWordArray są podobne do funkcji członek klasy CObArray. Ze względu na podobieństwa można użyć dokumentacji referencyjnej CObArray dla Państwa funkcji szczegóły. Wszędzie tam, gdzie zostanie wyświetlony wskaźnik CObject jako wartości parametru lub return funkcji, zastąpić DWORD.

CObject * CObArray::GetAt (int lt; nIndex >) stała

na przykład tłumaczy się

DWORD CDWordArray::GetAt (int lt; nIndex >) stała

CDWordArray włącza makro IMPLEMENT_SERIAL obsługuje serializacji i dumpingu z jej elementów. Jeśli tablica doublewords jest przechowywany do archiwum, albo z nadmiernie wstawiania (lt; <) operatora lub funkcją Członkowskie Serialize , każdy element jest z kolei seryjny.

Uwaga   Przed zastosowaniem tablicy, użyj SetSize aby ustalić jego rozmiar i przydzielić pamięci dla niego. Jeśli nie używasz SetSize, dodawanie elementów do macierzy powoduje jego często ponownie rozdzielone i kopiowane. Częste zmiany alokacji i kopiowanie są nieefektywne i można fragmentuj pamięci.

Jeśli dane wyjściowe z poszczególnych elementów w tablicy muszą debugowania, należy ustawić na 1 lub większą głębię obiektu CDumpContext.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CDWordArray, zobacz artykuł kolekcji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcoll.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray

Index