Członkowie klasy CDumpContext

Budowa

CDumpContext Obiekt CDumpContext.

Podstawowe wyjścia

Toalety Opróżnia wszystkie dane w buforze kontekście zrzutu.
lt operatora; & lt; Wstawia zmiennych i obiektów w kontekście zrzutu.
HexDump Zrzuca bajtów w formacie szesnastkowym.

Stan

GetDepth Pobiera całkowitą odpowiadającą głębokość zrzutu.
SetDepth Ustawia głębię zrzutu.

Omówienie CDumpContext |nbsp; Wykres hierarchii

Index