CDumpContext::SetDepth

nieważne SetDepth ( int nNewDepth );

Parametry

nNewDepth

Nowa wartość głębokości.

Uwagi

Ustawia głębię dla zrzutu. Jeśli są dumpingu typ pierwotny lub proste CObject , zawierający żadne wskaźniki do innych obiektów, wartość 0 jest wystarczające. Wartość większa niż 0 określa głębokie zrzutu, gdy wszystkie obiekty są po cenach dumpingowych rekursywnie. Na przykład głębokie zrzutu zbiór będzie zrzutu wszystkie elementy kolekcji. Można użyć wartości innych szczególnych głębokość w klas pochodnych.

Uwaga   Odwołania cykliczne nie są wykrywane w głębokim zrzuty i może spowodować w nieskończonej pętli.

Przykład

//Example do CDumpCo&ntext::SetDepth
afxDump.SetDepth (1); nbsp; / / Określa głębokie zrzutu
ASSERT (afxDump.GetDepth() == 1)

Omówienie CDumpContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObject::Dump

Index