CDumpContext::HexDump

nieważne HexDump ( LPCTSTR lpszLine, BAJT * pby, int nBytes, int nWidth właściwości );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpszLine

Ciąg wyjściowy na początku nowego wiersza.

consolidated pby

Wskaźnik do buforu zawierające bajty zrzucić.

nBytes

Liczba bajtów zrzucić.

nWidth właściwości

Maksymalna liczba bajtów na linię (nie szerokość linii wyjściowych).

Uwagi

Zrzuca tablicę bajtów sformatowane jako szesnastkowe.

Przykład

//Example do CDumpContext::HexDump
char badania [] = "To jest test CDumpContext::HexDump\n";
afxDump.HexDump (".", BAJT ** badania, sizeof badania, 20)

Dane wyjściowe tego programu:

    . 54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 74 65 73 74 20 6F 66 20 43 44
    . 75 6 D 70 43 6F 6E 74 65 78 74 3A 3A 48 65 78 44 75 6 D 70 0A
    . 00

Omówienie CDumpContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index