CDumpContext::GetDepth

int GetDepth ( ) Stała;

Wartość zwracany

Głębokość zrzutu zdefiniowany przez SetDepth.

Uwagi

Określa, czy głębokie lub płytkie zrzutu w procesie.

Przykład

Zobacz przykład SetDepth.

Omówienie CDumpContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDumpContext::SetDepth

Index