CDumpContext::Flush

nieważne Flush( );
rzut ( CFileException );

Uwagi

Siły żadnych danych pozostała w buforach są zapisywane w pliku dołączonych do kontekstu zrzutu.

Przykład

//Example do CDumpContext::Flush
afxDump.Flush()

Omówienie CDumpContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index