CDumpContext::CDumpContext

CDumpContext ( CFile * pFile );
rzut ( CMemoryException, CFileException );

Parametry

pFile

Wskaźnik do obiektu CFile , który jest odbiorcą zrzutu.

Uwagi

Tworzy obiekt klasy CDumpContext. Obiekt afxDump jest automatycznie konstruowana.

Nie zapisywać do podstawowych CFile , gdy kontekst zrzut jest aktywny; w przeciwnym razie będą zakłócać zrzutu. W środowisku systemu Windows dane wyjściowe jest przesyłana do debugera za pośrednictwem funkcji systemu Windows OutputDebugString.

Przykład

//Example do CDumpContext::CDumpContext
CFile f;
Jeżeli (! f.Open ("dump.txt", CFile::modeCreate | CFile::modeWrite)) {}
 nbsp; afxDump << "Nie można otworzyć pliku" << "" \n";
   Zakończ (1);
}
CDumpContext dc (& f)

Omówienie CDumpContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index