Członkowie klasy CDragListBox

Atrybuty

ItemFromPt Zwraca współrzędne elementu przeciągane.

Budowa

CDragListBox Obiekt CDragListBox.

Operacje

DrawInsert Rysuje przewodnik wstawiania przeciągnij pole listy.

Overridables

BeginDrag Wywoływany przez ramy podczas uruchamiania operacji przeciągania.
CancelDrag Wywoływany przez ramy podczas operacji przeciągania zostało anulowane.
Przeciąganie Wywołana przez ramy podczas operacji przeciągania.
Porzucone Wywołana w ramach element został odrzucony.

Omówie&nie CDragListBox |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index