CDragListBox::ItemFromPt

int ItemFromPt (CPoint pt, BOOL bAutoScroll = TRUE);

Wartość zwracany

Indeksu elementu pola listy przeciąganie.

Parametry

pt

Obiekt CPoint zawierający współrzędne punktu w polu listy.

bAutoScroll

Niezerowa, jeśli przewijania jest dozwolone, inaczej 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania od zera indeksu elementu pola listy, znajdujący się w pt.

Omówie&nie CDragListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index