CDragListBox::Dropped

wirtualne nieważne porzucone (int nSrcIndex, CPoint pt );

Parametry

nSrcIndex

Określa indeksu ciągu opuszczone.

pt

Obiekt CPoint , który zawiera współrzędne witryny Kropla.

Uwagi

Wywołana w ramach po upuszczeniu elementu w obrębie obiektu CDragListBox . Domyślne zachowanie elementu pola listy i jego dane są kopiowane do nowej lokalizacji, a następnie usuwa oryginalnego elementu. Zastąpić tę funkcję, aby dostosować to zachowanie domyślne, takie jak umożliwienie kopie elementów pole listy ma zostać przeciągnięty do innych lokalizacji w obrębie listy.

Omówie&nie CDragListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDragListBox::BeginDrag

Index