CDragListBox::Dragging

wirtualne przeciąganie UINT (CPoint pt );

Wartość zwracany

Identyfikator zasobu kursora mają być wyświetlane. Możliwe są następujące wartości:

Parametry

pt

Obiekt CPoint , który zawiera x i y ekranu Współrzędne kursora.

Uwagi

O nazwie ramy podczas przeciągania elementu pola listy w obrębie obiektu CDragListBox . Domyślne zachowanie zwraca DL_MOVECURSOR. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz zapewnić dodatkowe funkcje.

Omówie&nie CDragListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDragListBox::BeginDrag, CDragListBox::CancelDrag

Index