CDragListBox::CancelDrag

wirtualnej CancelDrag void (CPoint pt );

Parametry

pt

Obiekt CPoint , który zawiera współrzędne elementu przeciągane.

Uwagi

O nazwie ramy podczas operacji przeciągania zostało anulowane. Zastąpić tę funkcję do obsługi wszelkie specjalne przetwarzania dla formantu pola listy.

Omówie&nie CDragListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDragListBox::BeginDrag, CDragListBox::Dragging

Index