CDragListBox::BeginDrag

wirtualne BOOL BeginDrag (CPoint pt );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przeciągnięcie jest dozwolone, inaczej 0.

Parametry

pt

Obiekt CPoint , który zawiera współrzędne elementu przeciągane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy zdarzenie, które może rozpocząć operacji przeciągania, takie jak naciśnięcie klawiszy lewy przycisk myszy. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz kontrolować, co się dzieje po rozpoczęciu operacji przeciągania. Domyślna implementacja przechwytuje myszy i pozostaje w trybie przeciągnij, aż użytkownik kliknie przyciskiem myszy lewą lub prawą lub naciśnie klawisz ESC, w czasie przeciągania operacja zostanie anulowana.

Omówie&nie CDragListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDragListBox::CancelDrag, CDragListBox::Dragging

Index