CDocument::SetTitle

wirtualne nieważne SetTitle ( LPCTSTR lpszTitle );

Parametry

lpszTitle

Wskazuje ciąg, który ma być używany jako tytuł dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić tytuł dokumentu (ciąg wyświetlany w pasku tytułu okna ramki). Wywołanie funkcji aktualizuje tytuły wszystkich okien ramki, które wyświetlają dokumentu.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::GetTitle

Index