CDocument::SetPathName

wirtualne nieważne SetPathName ( LPCTSTR lpszPathName, BOOL bAddToMRU = TRUE );

Parametry

lpszPathName

Wskazuje ciąg, który ma służyć jako ścieżka do dokumentu.

bAddToMRU

Określa, czy nazwa pliku jest dodawany do najbardziej niedawno używane listy plików (MRU). Jeśli TRUE, nazwa pliku jest dodawany; Jeśli Fałsz, nie jest dodawany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić w pełni kwalifikowaną ścieżkę pliku dyskowego dokumentu. W zależności od wartości bAddToMRU ścieżki jest dodawany lub nie dodaje do listy MRU utrzymywane przez aplikację. Należy zauważyć, że niektóre dokumenty nie są skojarzone z pliku na dysku. Wywołanie funkcji tylko wtedy, gdy są nadrzędne Domyślna implementacja do otwierania i zapisywania plików używane w ramach.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::GetPath&Name, CWinApp::AddToRecentFileList

Index