CDocument::SetModifiedFlag

nieważne SetModifiedFlag ( BOOL bModified = TRUE );

Parametry

bModified

Flaga wskazuje, czy dokument został zmodyfikowany.

Uwagi

Nazwać tę funkcję, po dokonaniu wszelkich zmian do dokumentu. Poprzez wywołanie funkcji konsekwentnie, można zapewnić, że ramy monituje użytkownika o zapisanie zmian przed zamknięciem dokumentu. Zazwyczaj należy używać domyślnej wartości true dla parametru bModified . Aby oznaczyć dokument jako czyste (zmodyfikowane), wywołanie tej funkcji z wartością false.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::IsModified, CDocument::SaveModified

Index