CDocument::SaveModified

wirtualne BOOL SaveModified ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli bezpiecznie kontynuować i zamknąć dokument; 0, jeśli dokument nie powinien zostać zamknięty.

Uwagi

Wywoływana w ramach przed modyfikowanym dokumencie ma być zamknięty. Domyślna implementacja tej funkcji wyświetla okno komunikatu zapytaniem użytkownika, czy chcesz zapisać zmiany w dokumencie, jeśli dowolne zostały dokonane. Zastąpić tę funkcję, jeśli program wymaga innej procedury prompting. To jest zaawansowanym wykonać.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::CanCloseFrame, CDocument::IsModified, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument, CDocument::OnSaveDocument

Index