CDocument::ReportSaveLoadException

wirtualne nieważne ReportSaveLoadException ( LPCTSTR lpszPathName, CException * e, BOOL bSaving, UINT nIDPDefault );

Parametry

lpszPathName

Wskazuje nazwę dokumentu, że zostały zapisane lub załadowane.

e

Punkty na wyjątek, który został wygenerowany. Może być NULL.

bSaving

Flaga wskazująca, jakie działania była w toku; niezerowa, gdy dokument był zapisywany, 0 Jeśli dokument był ładowany.

nIDPDefault

Identyfikator komunikatu o błędzie ma być wyświetlany, jeśli funkcja nie określa bardziej szczegółowych jeden.

Uwagi

O nazwie Jeśli wyjątek (zazwyczaj CFileException lub CArchiveException) podczas zapisywania lub ładowania dokumentu. Domyślna implementacja analizuje obiekt wyjątku i szuka komunikat o błędzie, że szczegółowo opisuje przyczynę. Jeśli nie można odnaleźć określonej wiadomości lub e jest NULL, ogólne wiadomości określonej przez parametr nIDPDefault jest używany. Funkcja następnie wyświetla okno komunikatu zawierającego komunikat o błędzie. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przekazać komunikatów o błędach dodatkowe, dostosowane. To jest zaawansowanym wykonać.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::OnOpenDocument, CDocument::OnSaveDocument, CFileException, CArchiveException

Index