CDocument::RemoveView

nieważne RemoveView ( CView * pView );

Parametry

narzędzia pView

Punkty do widoku zostaną usunięte.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do odłączenia widok z dokumentu. Ta funkcja usuwa określony widok na liście widoki skojarzone z dokumentem; Określa ona również widoku dokumentu wskaźnik na NULL. Ta funkcja jest wywoływana w ramach po zamknięciu okna ramki lub okienko podziału okno jest zamknięte.

Wywołanie tej funkcji, tylko wtedy, gdy są ręcznie odłączanie widoku. Zazwyczaj pozwoli ramy odłączyć dokumentów i widoki definiując obiektu CDocTemplate w celu skojarzenia klasy dokumentu, widoku klasy i ramki okna klasy.

Zobacz przykład wykonanie próby na AddView.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::AddView, CDocument::GetFirstViewPosition, CDocument::Get&NextView

Index