CDocument::ReleaseFile

wirtualnej ReleaseFile void (CFile * pFile, BOOL bAbort );

Parametry

pFile

Wskaźnik do obiektu CFile wydany.

bAbort

Określa, czy plik ma zostać zwolnione przy użyciu CFile::Close lub CFile::Abort. Wartość FALSE , jeśli plik ma być zwalniane za pomocą CFile::Close; Prawda , jeśli plik jest zwolniony przy użyciu CFile::Abort.

Uwagi

Ta fu&nkcja Państwa jest wywoływany przez ram w celu dopuszczenia pliku, umożliwiając dostępne do użytku przez inne aplikacje. Jeśli bAbort jest TRUE, ReleaseFile wywołania CFile::Abort, a plik jest released.nbsp; CFile::Abort nie wygeneruje wyjątek.

Jeśli bAbort ma wartość FALSE, ReleaseFile wywołuje CFile::Close i wydany pliku.

Zastąpić tę funkcję Państwa wymagają akcji przez użytkownika, zanim plik zostanie zwolniona.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate, CFile::Close, CFile::Abort

Index