CDocument::PreCloseFrame

wirtualnej PreCloseFrame void (CFrameWnd * pFrame );

Parametry

pFrame

 Wskaźnik CFrameWnd , który posiada skojarzony obiekt CDocument.

Uwagi

Ta fu&nkcja Państwa jest wywoływany przez ramy, zanim okno ramka jest destroyed.nbsp; Może być zastąpiona zapewniają niestandardowe oczyszczanie, ale pamiętaj wywołać klasy podstawowej.

Domyśl&nie PreCloseFrame does w CDocument.nbsp; CDocument-pochodnych klasy COleDocument i CRichEditDoc za pomocą tej funkcji członek.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index