CDocument::OnUpdateFileSendMail

nieważne OnUpdateFileSendMail ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do obiektu CCmdUI skojarzonego z polecenia ID_FILE_SEND_MAIL.

Uwagi

Włącza polecenie ID_FILE_SEND_MAIL , jeśli obsługa poczty (MAPI). Inaczej funkcja usuwa polecenie ID_FILE_SEND_MAIL z menu, łącznie z separatory powyżej lub poniżej elementu menu odpowiednio. Interfejs MAPI jest włączone, gdy MAPI32.Biblioteka DLL jest obecny w ścieżce, a w sekcji [Mail] ZWYCIĘSTWO.Plik INI, MAPI = 1. Większość aplikacji umieścić to polecenie w menu Plik.

CDocument obsługuje wysyłanie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną, jeśli obsługa poczty (MAPI). Zobacz artykuły MAPI tematy i Obsługa MAPI w MFC w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::OnFileSendMail

Index