CDocument::OnFileSendMail

nieważne OnFileSendMail ( );

Uwagi

Wysyła komunikat za pośrednictwem hosta rezydenta poczty (jeśli występują) dokument jako załącznik. Wywołania OnFileSendMail OnSaveDocument serializować (Zapisz) dokumentów bez tytułu i zmodyfikowany plik tymczasowy, który następnie jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli dokument nie został zmodyfikowany, plik tymczasowy nie jest wymagane; Oryginał jest wysyłany. OnFileSendMail ładuje MAPI32.Biblioteka DLL, jeśli go nie został już załadowany.

Realizacji specjalnych OnFileSendMail dla dojścia COleDocument mieszanki pliki poprawnie.

CDocument obsługuje wysyłanie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną, jeśli obsługa poczty (MAPI). Zobacz artykuły MAPI tematy i Obsługa MAPI w MFC w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::OnUpdateFileSendMail, COleDocument::OnFileSendMail, CDocument::OnSaveDocument

Index