CDocument::OnCloseDocument

wirtualne nieważne OnCloseDocument ( );

Uwagi

Wywołana w ramach po zamknięciu dokumentu, zwykle jako część polecenia Zamknij plik. Domyślna implementacja tej funkcji niszczy wszystkie ramki używany do przeglądania dokumentu, zamyka widoku, czyści zawartość dokumentu i następnie wywołuje funkcję Państwa DeleteContents , aby usunąć dane dokumentu.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz wykonać oczyszczanie specjalnego przetwarzania, gdy ramy zamyka okno dokumentu. Na przykład jeśli dokument reprezentuje rekord w bazie danych, można zastąpić tę funkcję, aby zamknąć bazę danych. Klasa podstawowa wersja ta funkcja powinna wywołać z Twojego zastępowania.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::DeleteContents, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument

Index