CDocument::OnChangedViewList

wirtualne nieważne OnChangedViewList ( );

Uwagi

Wywołana w ramach widok jest dodane lub usunięte z dokumentu. Domyślna implementacja tej funkcji sprawdza, czy ostatniego widoku jest usuwana i, jeśli tak, usuwa dokument. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przeprowadzić specjalne przetwarzania, gdy ramach dodaje lub usuwa widoku. Na przykład jeśli chcesz dokumentu, aby pozostać otwarte, nawet w przypadku, gdy istnieją żadne widoki dołączone do niego, zastąpić tej funkcji.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::AddView, CDocument::RemoveView

Index