CDocument::IsModified

BOOL IsModified ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dokument został zmodyfikowany, ponieważ została ostatnio zapisana; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy dokument został zmodyfikowany, ponieważ została ostatnio zapisana.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::SetModifiedFlag, CDocument::SaveModified

Index