CDocument::GetTitle

St&ała CStringamp; GetTitle ( ) Stała;

Wartość zwracany

Tytuł dokumentu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu uzyskania dokumentu tytuł, który zazwyczaj pochodzi od nazwy pliku.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::SetTitle

Index