CDocument::GetPathName

St&ała CStringamp; GetPathName ( ) Stała;

Wartość zwracany

W pełni kwalifikowana ścieżka dokumentu. Ten ciąg jest pusta, jeśli dokument nie został zapisany lub nie ma pliku na dysku skojarzonych z nią.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać w pełni kwalifikowaną ścieżkę pliku dyskowego dokumentu.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::SetPath&Name

Index