CDocument::GetNextView

wirtu&alne CView * GetNextView ( POSITIONamp; rPosition ) const;

Wartość zwracany

Wskaźnik do widoku zidentyfikowane przez rPosition.

Parametry

rPosition

Odwołanie do wartości pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie GetNextView lub GetFirstViewPosition funkcje składowe. Ta wartość nie może być ZEROWY.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji umożliwia iteracyjne przeglądanie wszystkich widoków dokumentów. Funkcja zwraca widoku zidentyfikowane przez rPosition i następnie ustawia rPosition wartość pozycji następnego widoku listy. Jeśli pobrana widok jest ostatni na liście, następnie rPosition ustawiono wartość null.

Przykład

/ / W tym przykładzie CDocument::GetFirstViewPosition
/ / i GetNextView do odświeżenia każdego widoku.
void CMyDoc::OnRepaintAllViews()
{
 nbsp; Pozycja pos = GetFirstViewPosition();
   podczas gdy (pos! = NULL)
   {
      CView * pView = GetNextView(pos);
      narzędzia pView - > UpdateWindow();
   }   
}

/ / Prostszy sposób osiągnąć ten sam rezultat jest wywołanie
/ / UpdateAllViews(NULL)


Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::AddView, CDocument::GetFirstViewPosition, CDocument::RemoveView, CDocument::UpdateAllViews

Index