CDocument::GetDocTemplate

CDocTemplate * GetDocTemplate ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik szablon dokumentu dla tego typu dokumentu, lub NULL jeżeli dokument nie jest zarządzany przez szablon dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik do szablonu dokumentu dla tego typu dokumentu.

Przykład

nbsp;  / / Przykładzie uzyskuje dostęp do obiektów DocObject szablonu do skonstruowania
   / / dokument domyślny nazwy takie jak arkusz.XLS, gdzie "arkusz"
   / / jest nazwa dokumentu bazowego i "xls" rozszerzenie pliku
   / / typu dokumentu.
   CString strDefaultDocName, strBaseName, strExt;
   CDocTemplate * pDocTemplate = GetDocTemplate();
   Jeżeli (! pDocTemplate - > GetDocString (strBaseName, CDocTemplate::docName)
      || ! pDocTemplate - > GetDocString (strExt, CDocTemplate::filterExt))
   {
      AfxThrowUserException(); / / Będzie tych ciągów szablonu doc
         / / jest dostępna, jeśli utworzono aplikacji przy użyciu AppWizard
         / / i określić rozszerzenie pliku jako opcja dla
         / / Klasa dokumentu produkowany przez AppWizard.
   }
   strDefaultDocName = strBaseName + strExt


Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate

Index