CDocument::DeleteContents

wirtualne nieważne DeleteContents ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu usunięcia danych dokumentu bez niszczenia samego obiektu CDocument . Jest ona nazywana po prostu, zanim dokument ma zostać zniszczone. Nazywana jest również zapewnienie, że dokument jest pusty, zanim zostanie ponownie użyty. Jest to szczególnie ważne dla aplikacji SDI, który wykorzystuje tylko jeden dokument; dokument jest ponownie zawsze, gdy użytkownik tworzy lub otwiera innego dokumentu. Wywołanie tej funkcji do realizacji "Edycja Wyczyść wszystko" lub podobne polecenie usuwa wszystkie dane dokumentu. Domyślna implementacja tej funkcji nie działają. Zastąpić funkcja ta służy do usuwania danych w dokumencie.

Przykład

/ / W tym przykładzie jest obsługa polecenia Edycja Wyczyść wszystko.

void CMyDoc::OnEditClearAll()
{
 nbsp; DeleteContents();
   UpdateAllViews(&NULL);   
}

void CMyDoc::DeleteContents()
{
   / / Ponownie zainicjować danych dokumentu tutaj.

}

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::OnCloseDocument, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument

Index